Bankacılık

Ölen Kişilerin Kredi Borcu Ne Olur?

Acil ihtiyaçlarımız karşısında birçoğumuz kredi çekmekteyiz. Fakat kredi ödeme sürecinde vefat olursa ölen kişinin ödemekte olduğu kredi ne olacak? Yani ölen kişinin kredi borcunu kim öder? Kalan kredi borcunu kim ödeyecek? Kredi çeken kişinin kredi çekmeden önce hayat sigortası yaptırması oldukça önem arz etmektedir. Özellikle yüksek meblağ gerektiren krediler olan; konut kredisi, taşıt kredisi gibi krediler için hayat sigortasının yapılmış olması büyük önem taşımaktadır.

Ölen Kişinin Kredi Borcu Kime Kalır?

Burada net bir şey ifade etmek gerekiyor.” Ölen kişinin hayat sigortası varsa kredi borcunu hayat sigortası öder. Hayat sigortası yoksa ölen kişinin kredi borcunu yakınları öder. Yakınları da eş ve çocuklar olmaktadır.”

Birçok yerde gerek Yargıtay davaları olsun gerek diğer mahkemelerin emsal kararları gösterilse de borçlar kanunu ve bddk yönetmeliğine uygun hareket edilir. Birçok kişi ölen kişilerin kredi borcunun silineceğini düşünse de ölenin kredi borcu silinmez. Borç tahsilatı ya sigorta tarafından yapılır ya da vefat eden kişilerin mirasçıları tarafından yapılır.

Vefat eden kişinin hayat sigortası varsa bu durumda kalan kredi borcunu sigorta karşılayacak, yoksa ölen kişinin mirasçılarına kalacaktır. Aslına bakılırsa hayat sigortası yaptırmak kredi kullanma sürecinde bizlere ekstra bir masraf olarak görülebilmekte, çoğu banka müşterisi hayat sigortası yaptırmayı tercih etmemektedir. Hayat sigortası vefat durumunda oldukça önem arz etmekte hayat sigortası olan kişi vefat olayı ile karşılaştığında kalan borcu sigorta üstlenmektedir.

Hayat Sigortası Olması Halinde Sigorta Borcu Öder

Hayat sigortası kredi çeken banka müşterileri tarafından ekstra masraf olduğundan pek de sıcak bakılmamasına rağmen birçok banka hayat sigortası yapılmasını tavsiye etmektedir. Krediye başvuru yapmadan önce hayat sigortası işlemlerinin başlatılmış olması oldukça önemlidir. Kredi başlayıp kişi önemli bir hastalığının olduğunu anlarsa o zaman banka hayat sigortası yapmayacaktır. Bu yüzden ilk başta önemli bir hastalığınızın olup olmadığı araştırılır, alması gereken önemli ilaçlar var mı? Belirlenir. Bu durumda bankaya bildirilmesi gerekmektedir.

Banka bu durumda olan müşterisinin vefat gibi olumsuz bir durumla karşılaşmasında varislerinin mağdur olmaması için hayat sigortasını yapmaktadır. Hayat sigortası, müşterinin vefat durumunda kalan borçlarını ödemekte olup, hayat sigortası yoksa banka borçtan mesul olmayıp bu mesuliyet tamamen varislerine ait olacaktır. Onlar bu kalan borçları ödemek zorundadırlar.

Sigortanın Borcu Karşılamadığı Durumlar

Hayat sigortası olan her müşterinin kredi öderken vefat etmesi durumunda sigorta kalan borcu öder. Fakat sigortanın bu borçları ödemediği bazı istisnai durumlar olabilmektedir. Bu durumlar ise şöyle özetlenebilinir:

Borçlunun vefat etmesinde canına kast etme, başkası tarafından öldürülme durumu olduğunda sigorta şirketi kalan borcu ödemez. İlk önce otopsi raporu ister. Ve raporun sonucuna göre hareket eder.

Vefat eden kişi kredi çekme esnasında önemli bir hastalığı olduğunu bildiği halde bunu sigorta şirketine beyan etmezse, şirket de bu durumu sonradan tespit ederse kalan borcu ödemeyi reddeder.

Hayat Sigortası Olmaması Durumunda Bankaların Takip Edeceği Yöntem

Hayat sigortası olması cidden önemli bir mevzudur. Özellikle 65 ve üstü yaş olan kişiler kredi kullanmak istediklerinde bankaların en çok üzerinde durdukları konu hayat sigortası olmaktadır. Bu gurupta olan kişilere kredi verilip verilmeyeceğinden ziyade kredi kullanımından önce hayat sigortası yapılması istenilmektedir. Bu yaşta olan kişiler ola ki olumsuz bir durum söz konusu olduğunda hayat sigortası yoksa ve önemli meblağda kredi borcu söz konusu ise kalan borç varislerine geçmektedir. Bu durumda iki taraf da mağduriyet yaşamaktadır. Özellikle bu yaşta olan kişiler kredi kullanımlarında her iki tarafın da mağdur olmaması için bazı bankalar hayat sigortasını zorunlu olarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca ölüm nedeni sel, deprem gibi doğal afetlerde vefat eden kişilerin kredi borçları da bankalar tarafından iptal edilebilmektedir.

65 yaş üstü olanların kredi kullanımlarında daha fazla risk oluşturduğundan ilk olarak emekli aylığı var mı? Ona bakılır. Emekli aylığı olan kişiler kendi maaşlarını çektikleri bankalardan kredi almaları tavsiye edilir. Çünkü o bankalarda kişilerin hâlihazırda bilgileri mevcut olup banka tarafından güncellenmiştir. Bu yüzden bankalar daha çabuk kredi vermektedir. Bazı bankalar da kefil isteyebilmektedir.

Vefat Eden Kişinin Kredi Kartı Borcu

Vefat eden kişinin kredi kartı borcu da kredi borcunda olduğu gibi metot uygulanmaktadır. Yani kişinin hayat sigortası varsa sigorta şirketine bildirilen borç kadar sigorta ödeme yapmakta, kalan borç mirasçılarına devredilmektedir. Hayat sigortası yoksa borcun tamamı mirasçılarına kalmaktadır. Mirasçılar isterlerse reddi miras davası açarak borcu ödemeyi reddedebilirler. Bu şekilde borçtan kurtulurlar.

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

To Top