Bankacılık

REESKONT NE DEMEKTİR?

REESKONT NE DEMEKTİR?

Reeskont, reiskonto yani yeniden iskonto demektir. Reeskont nedir? Reeskont kredisi nedir? Reeskont faizi ve faiz oranı nedir? Gibi soruların cevabını yazımızda paylaşacağız.

Reeskont Nedir?

Reeskont, bir bankanın elinde bulundurmuş olduğu ve henüz ödeme zamanı gelmemiş senetleri bir başka bankaya ıskonto ettirmesi işlemidir. Bankanın kendi belirlediği koşullar karşılığında merkez bankasına iskonto ettirerek paraya çevrilmesidir.

Türkiye’de bu işlemlerle ilgili tüm kurallar Merkez Bankası tarafından belirlenir. Merkez Bankası’nın 45. Maddesine göre düzenlenmiştir. Madde 45 aşağıdaki şekildedir:

‘’Madde 45- (25/4/2001 tarihli ve 4651 sayılı Kanun ile değiştirilen şekli) (20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun ile değiştirilen şekli) Banka, muteber saydığı asgari iki imzayı taşımak şartıyla kendi belirleyeceği esaslar dâhilinde bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve diğer tüm hususlar Bankaca tespit edilir. Bu madde gereğince verilecek kredilerin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri, para politikası ilkeleri göz önünde tutulmak suretiyle Bankaca belirlenir. Banka reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilir.’’

Reeskont Kredisi Nedir?

Reeskont kredisi ise Türk lirası verme karşılığında geriye döviz alma işlemidir. Bu sayede asıl sağlanmak istenen amaç Merkez Bankasına döviz kazandırmaktır. Banka tarafından belirlenen şartlara bağlı olarak reeskont kredisi kullandırılmaktadır.

-Reeskont kredileri Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası vesilesiyle kullanılacak olup sonradan diğer yatırım ve kalkınma bankaları dahil edilmiştir.

-Firmalar, döviz satışı yaptığı toplam tutar kadar TL reeskont kredisi kullanabilmektedir.

– TL reeskont kredisi kullanan firmaların ilk satışından bir aya kadar satılan döviz miktarını yeniden satın almamayı taahhüt etmesi gerekmektedir.

-TL reeskont kredilerinde maksimum 360 gün vade, savunma sanayisinden maksimum 720 gün vade belirlenmiştir.

Reeskont Faiz Oranı Nedir?

Bankalar, Merkez Bankasından kredi almak istediklerinde ellerindeki kıymetli belgeleri Merkez Bankasına vererek iskonto ettirirler. Reeskont faiz oranı Merkez Bankasının bu işleme uyguladığı faiz oranıdır. Faiz oranının artması kredi hacminin daralmasına, faiz oranının düşmesi ise kredi oranının genişlemesine yol açar.

Merkez bankası reeskont kredileri için faiz düşürme kararı almıştır. Buna göre;

-0-90 gün için politika faizinin 300 puan,

-91-180 gün için politika faizinin 200 puan,

-181-720 gün için politika faizinin 100 puan altında olması kararlaştırılmıştır.

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

To Top