Bankacılık

Senet Nasıl Doldurulur?

Senet nasıl düzenlenir? Senet doldurma örneği nasıl olmalıdır? Boş senet örneği kefilli ve kefilsiz senet örnekleri ile bu yazımızdan en doğru şekilde ticari hayatta kullanılabilecek ve daha sonra mahkemelerde sorun teşkil etmeyecek senet örneklerini sunduk. Birçok yerde hazırlanan kolay senet örnekleri genellikle hukukî anlamda sorun teşkil etse de burada sizin için örnek olarak sunmuş olduğumuz dolu senet örneklerinde ileriki adli iş mahkemelerinde karşılaşacağınız sorunların önüne geçecektir.

Aşama aşama senet nasıl doldurulur?

Senet çok basit gibi görünse de aslında doldurma anlamında bazı yapılacak basit hatalar daha sonra senet tahsilatında büyük sorunlara neden olacaktır. Bu sorunlarla karşılaşmamak için senetlerin düzenleme tarihi ödeme tarihi miktarının TL ile yazı ile ve rakam ile yazılması vade tarihi, hamiline, imza t.c. kimlik numarası, adres ve bunlarla ilgili tüm detayların en doğru şekilde yapılması gerekmektedir

Senette düzenleme tarihi

Senet üzerinde sağ alt tarafta bulunan bir düzenleme tarihi vardır. Önemli bir uyarıda bulunmak istiyoruz; senette düzenleme tarihi ile senet ödeme tarihi kesinlikle farklı zamanlardır. Bazı kişiler yanlışlıkla senet düzenleme tarihini ödeme tarihi kısmında yazan büyük hataya neden olmaktadır. Senette düzenleme tarihi senedir ön yüzünde bulunan sağ alt tarafta bulunan kısımdır yani imzaların hemen bir üstündeki yazıdır. Tarihi o gün ayın kaçı ise yani seni de hangi gün imza alıyorsanız onunki tarihi atıyorsunuz.

Senet nasıl düzenlenir senet nasıl yazılır senet doldurma örneği 2021

Senet Ödeme günü

Senette diğer önemli bir detayı da senet ödeme günüdür. Her ayın 30’da veya biri gibi düzenleyebilirsiniz ya da senet imzaladığınız günden itibaren 30 günlük süre sonrasında ayın kaçına denk geliyorsa ödemeyi yapmanız gerekmektedir. 31 senet hazırlıyorsunuz ve ayın 15’inde senin de imza atan alıyorsanız bu senet için diğer ayın 15’i ne gün veriyorsunuz demektir.

Senedin vadesi

Senet için diğer bir detay daha vade tarihi diğer bazıları 30 günlük bazıları 90 günlük bazıları 6 aylık bazıları 1 yıllık senet hazırlarlar ne kadar bir süre için hazırlıyorsanız onu o şekilde belirtirsiniz.  Sol üst köşede bulunan vade kısmında altına 90 gün, 30 gün, 180 gün ya da 360 gün artık anlaşmaya bağlı olarak yazabilirsiniz.

Senet üzerinde ödenecek olan tutarım mutlaka rakam ve yazı ile yazınız

Senet ile ilgili iş mahkemelerinde en yoğun dava konularının biri de sepette yazılan rakamlar ile ilgili olanlardır. Senet üzerinde yazılan miktarın arasında sonradan rakam eklenmemesi için, tüm rakamlar bitişik yazılmalıdır. Daha sonra rakamın önüne ve arkasına da kare şeklinde bir işaret koyarak ön ve arkasına rakam eklenmesinde muayene olabilirsiniz.

İşlemin diğer bir garantili tarafı da bu sayısal değerin Bir de yazı ile yazılmasıdır. Örneğin 50 bin TL senet yazıyorsanız 50.000 TL hem de hem de yazıyla yazılması gerekmektedir.

Örnek senet doldurma örneği 2021

Aşağıda örnek bir isim adı altında bir senet örneği yazıyoruz. Hemen siz de buna bakarak Kendi kendinizi ona göre doldurabilirsiniz.


“İşbu Emre muharrer senedim mukabilinde 01 Ocak 2020 tarihinde sayın Cenk Emre Kandemir oğlum veyahut emruhavale yukarıda yazılı yalnız 50.000 yazı ile ödeyeceğim bedeli malen alınmıştır ihtilaf vukuunda iş mahkemelerinin selahiyetini avukat ücreti dahil bütün mahkeme masraflarını ve bir senet ödenmediği takdirde diğerlerinin muacceliyet Casper edeceği kabul eylerim.”

Şimdi bu metnin sol alt tarafına ödeyecek olan lütfen biz çok önemli ödeyecek olan kişinin ismi, adresi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kefil ve kefilin adresi ve kefilin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılır. Tekrar söylüyorum, senedin bu metnin sol alt tarafına dediğimiz bilgiler yazılır ve doldurulur.
Senet sağ alt tarafında düzenleme tarihi ve 2 kişinin de imzası atılır.

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

To Top